Legakkers plassengebied 20 procent bebouwen - Mijn eigen eilandje
821
post-template-default,single,single-post,postid-821,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Legakkers plassengebied 20 procent bebouwen

VINKEVEEN Om inwoners in de gelegenheid te stellen een mening te geven over het komende bestemmingsplan voor het plassengebied en dan vooral hoe om te gaan met de legakkers en de bebouwing, werd 13 maart een informatiebijeenkomst gehouden.

Omdat Amsterdam heeft aangegeven niet meer te willen bijdragen aan het onderhoud van de Vinkeveense plassen en er al jaren sprake is van het verdwijnen van legakkers, moet er wat gedaan worden. In eerste instantie zijn er al 38 legakkers verkocht wat ruim vier ton euro heeft opgeleverd. In het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen wat de maximale bebouwing mag zijn die is toegestaan op de legakkers. Die bebouwing heeft ook te maken met de instandhouding van de legakkers omdat de legakker dan ook beter wordt onderhouden. Een aantal factoren heeft direct te maken met de toegestane bebouwing volgens het rapport van Arcadis. Want hoe meer er wordt gebouwd, hoe meer parkeerplaatsen er zullen moeten komen. Ook is de vraag hoe om te gaan met het afvalwater. Maar ook de compensatie met natuur is een opgave. Dat moet één op één zijn volgens de NNN (Natuurnetwerk Nederland), de opvolger van de EHS, Ecologische Hoofdstructuur, herijkt in 2017. Welke locatie wordt nog bekeken. Hoe meer bebouwing er wordt gerealiseerd hoe meer er moet worden gecompenseerd qua natuur. Er is al een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook moet er nog een MER, Milieu Effect Rapportage, worden gemaakt. Er liggen nu twee voorstellen van de gemeente en van de BVVL, Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers. Op dit moment is alleen bebouwing toegestaan in zone I, het gebied ongeveer langs Achterbos en de Herenweg in Vinkeveen. In zone II en III is volgens het huidige bestemmingsplan geen bebouwing toegestaan maar de bedoeling is dus dat met het nieuwe bestemmingsplan er wel bebouwing mag komen maar de vraag is hoeveel. De gemeente stelt een richtlijn van maximaal 25% bebouwing per perceel in zone I. In zone II en III zou dan maximaal 25 m2 per bouwwerk toegestaan worden en in zone II 25% bebouwing en in zone III 15% bebouwing. De BVVL stelt voor 35 m2. Bij de informatieavond bleek dat het merendeel van de aanwezigen kiest voor een maximale bebouwing van 20%. De bedoeling is dat na het ontwerp bestemmingsplan er een inspraak en vooroverleg komt in juli/augustus 2019 en dat in voorjaar 2020 het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.